FONETIIKAN PÄIVÄT 2002


  Puheenvuorojen jakaantumiseen liittyviä prosodisia piirteitä suomenkielisissä dialogeissa

  Hanna Anttila
  hanna.anttila@helsinki.fi

  Mietta Lennes
  mietta.lennes@helsinki.fi

  Fonetiikan laitos PL 35 00014 Helsingin yliopisto


  Tavallisessa arkisessa dialogissa puhumiseen käytetty aika voi jakautua puhujien kesken hyvin eri tavoilla. Toinen puhuja saattaa käyttää pitkiä puheenvuoroja, joihin keskustelukumppani vastaa lyhyesti myönnellen. Molemmat puhujat saattavat myös vuorotellen käyttää pitkiä puheenvuoroja, tai vuoro voi vaihtua tiheään tahtiin. Puhujat voivat keskeyttää toisensa tai puhua toistensa päälle. Keskustelun kuluessa tämä vuorottelun dynamiikka saattaa vaihdella paljonkin. Tähän vaihteluun saattaa liittyä systemaattisia muutoksia myös puheen prosodisissa ja akustisissa ominaisuuksissa.

  Tutkimusaineistona käytämme kymmeneltä suomenkieliseltä puhujalta äänitettyjä dialogeja. Äänitykset tehtiin kaiuttomassa huoneessa, mutta puhujien annettiin keskustella vapaasti keskenään ilman muita läsnäolijoita. Kaikki puhujat olivat kotoisin pääkaupunkiseudulta ja keskustelukumppanit kussakin dialogissa tunsivat toisensa hyvin.

  Tarkastelemme puhumiseen käytetyn ajan jakaantumista puhujien välillä ja pyrimme visualisoimaan puheenvuorojen rytmittymistä dialogeissa. Tutkimme myös sitä, millaisia puhenopeuden ja perustaajuuden vaihteluita eri tavoin rytmittyneissä kohdissa ilmenee ja millaisia äänenlaadullisia piirteitä niihin mahdollisesti liittyy.

  Tutkimus on osa EU-rahoitteista hanketta "Spontaneous speech of typologically unrelated languages (Russian, Finnish and Dutch): Comparison of phonetic properties" (INTAS 915).