FONETIIKAN PÄIVÄT 2002


  Paino dynaamisena parametrina puherytmin oskillaattorimallissa

  Michael O'Dell (Michael.ODell@uta.fi)
  Tommi Nieminen (Tommi.Nieminen@uta.fi)

  Tampereen yliopisto
  Kieli- ja käännöstieteiden laitos
  TAMPEREEN YLIOPISTO 33014


  Tuoreessa artikkelissaan Plínio Barbosa (2001) ehdottaa, että puhesynteesissä kannattaa laskea rytmijakson tavulukumäärä dynaamisesti tavuoskillaattorin ja rytmijakso-oskillaattorin keskinäisten suhteitten mukaan, jotta puhe kuulostaisi luonnolliselta. Sovellamme ideaa luonnollisen puheen analyysiin laajentamalla aiempaa malliamme (O'Dell & Nieminen 1998, 1999, 2001) hierarkkisesti kytketyistä oskillaattoreista käsittämään myös painon toteutumisen dynaamisena parametrina.

  Barbosa, P. (2001) Generating duration from a cognitively plausible model of rhythm production. Proceedings of the Seventh European Conference on Speech Communication and Technology (Eurospeech 2001).

  O'Dell, M. & Nieminen, T. (1998) Reasons for an underlying unity in rhythm dichotomy. Linguistica Uralica 1998 (3): 178-185.

  O'Dell, M. & Nieminen, T. (1999) Coupled oscillator model of speech rhythm. In: Proceedings of The XIVth International Congress of Phonetic Sciences (J. Ohala, Y. Hasegawa, M. Ohala, D. Granville, A. Bailey, eds.), University of California, Berkeley, Vol. 2, 1075-1078.

  O'Dell, M. & Nieminen, T. (2001) Speech rhythms as cyclical activity. In: 21. Fonetiikan päivät Turku 4.-5.1.2001 (S. Ojala & J. Tuomainen, eds.), Publications of the Department of Finnish and General Linguistics of the University of Turku, 67, 159-168.