TKK Akustiikan Laboratorio, Julkaisut vuodelta 1981 /
HUT Acoustics Laboratory, Publications for the Year 1981

Tällä sivulla luetellaan Teknillisen korkeakoulun Akustiikan ja äänenkäsittelytekniikan laboratorion kansainväliset lehtiartikkelit ja konferenssijulkaisut sekä muut julkaisut vuodelta 1981. Eri vuosien julkaisut ovat erillisillä sivuilla.

This page lists the international journal and conference papers and other publications of the Laboratory of Acoustics and Audio Signal Processing of Helsinki University of Technology for the year 1981. Publications for different years are listed elsewhere.

| International Journal Papers | International Conference Papers | Other Publications |

International Journal Papers (1)
  • Rahko, T., Karjalainen, M., Laine, U., Toivonen, R., and Karma, P., ''Clinical Applications of and Experience with a Portable Unlimited Text-to-Speech Synthesizer,'' Ear and Hearing, vol. 2, no. 4, pp. 177-179, 1981.

Top of this page

International Conference Papers (1)
  • Karjalainen, M., ''On the Parametric Analysis and Synthesis of Speech Signals,'' in Proceedings of the Second Scandinavian Conference on Image Analysis, pp. 221-226, Helsinki, Finland, 1981.

Top of this page

Other Publications (5)
  • Karjalainen, M., ''Digitaaliset signaaliprosessorit, osa 1,'' Prosessori, no. 5, pp. 58-61, 1981.
  • Karjalainen, M., ''Digitaaliset signaaliprosessorit, osa 2,'' Prosessori, no. 8, pp. 50-51, 1981.
  • Karjalainen, M., ''Puhekommunikaatio ihmisen ja koneen välillä,'' in Atk-toteutuspäivien esitelmämoniste, pp. 61-66, Tietojenkäsittelyliitto, Helsinki, 1981.
  • Karjalainen, M., ''Viestintävammaisten uudet apuvälineet,'' in Telepäivä-81 esitelmämoniste, INSKO, Helsinki, 1981. 6 pages.
  • Kurppa, K., Rahko, T., Laine, U., Karjalainen, M. & Malmivuo, J.. Tietokonenavusteinen opetus. Technical report 2/1981 / Tampere University of Technology, Electronics Laboratory. Tampere, Finland, 1981.

Top of this page

Total: 7  

esittely | introduction | contact info | teaching | research | publications | current news | demonstrations | software | links | feedback | intranet | finder

 

http://www.acoustics.hut.fi/publications/1981.html
Modified: 06.05.2002
< Feedback >

<< home