TKK Akustiikan Laboratorio, Julkaisut vuodelta 1982 /
HUT Acoustics Laboratory, Publications for the Year 1982

Tällä sivulla luetellaan Teknillisen korkeakoulun Akustiikan ja äänenkäsittelytekniikan laboratorion kansainväliset lehtiartikkelit ja konferenssijulkaisut sekä muut julkaisut vuodelta 1982. Eri vuosien julkaisut ovat erillisillä sivuilla.

This page lists the international journal and conference papers and other publications of the Laboratory of Acoustics and Audio Signal Processing of Helsinki University of Technology for the year 1982. Publications for different years are listed elsewhere.

| International Journal Papers | International Conference Papers | Other Publications |

International Journal Papers (0)
 

Top of this page

International Conference Papers (1)
  • Karjalainen, M., ''Measurement of Distortion in an Audio Signal Channel Based on Psychoacoustic Models,'' in Proceedings of the Meeting of The Nordic Acoustical Society (NAS-82), Stockholm, Sweden, August 16-18, 1982.

Top of this page

Other Publications (5)
  • Karjalainen, M., ''Formanttiparametrien mittauksesta ja analyysistä,'' in Fonetiikan päivien 1981 esitelmämoniste, pp. 123-137, Tampereen yliopiston Suomen kielen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja 7, Tampere, 1982.
  • Karjalainen, M., ''Informaation käsitteen systeemisiä aspekteja,'' Kirjastotiede ja informatiikka, vol. 1, no. 2, pp. 30-35, 1982.
  • Karjalainen, M., ''Puheen perifeerisen kuulemisen laskennallisista malleista,'' in XI Fonetiikan päivät, pp. 89-118, Helsingin yliopisto, Fonetiikan laitos, Helsinki, September 10-11, 1982.
  • Karjalainen, M., ''Puheenkäsittely ja sen sovellukset,'' in Blanko-82 esitelmämoniste, Oulu, 1982. 6 pages.
  • Karjalainen, M., ''Teknillisen audiologian sähköakustiset perusteet,'' in Teknillisen audiologian kurssi, Tampereen teknillisen korkeakoulun opintomoniste no. 83, Tampere, 1982. 15 pages.

Top of this page

Total: 6  

esittely | introduction | contact info | teaching | research | publications | current news | demonstrations | software | links | feedback | intranet | finder

 

http://www.acoustics.hut.fi/publications/1982.html
Modified: 06.05.2002
< Feedback >

<< home