TKK Akustiikan Laboratorio, Julkaisut vuodelta 1983 /
HUT Acoustics Laboratory, Publications for the Year 1983

Tällä sivulla luetellaan Teknillisen korkeakoulun Akustiikan ja äänenkäsittelytekniikan laboratorion kansainväliset lehtiartikkelit ja konferenssijulkaisut sekä muut julkaisut vuodelta 1983. Eri vuosien julkaisut ovat erillisillä sivuilla.

This page lists the international journal and conference papers and other publications of the Laboratory of Acoustics and Audio Signal Processing of Helsinki University of Technology for the year 1983. Publications for different years are listed elsewhere.

| International Journal Papers | International Conference Papers | Other Publications |

International Journal Papers (0)
 

Top of this page

International Conference Papers (2)
  • Karjalainen, M., ''Computational Models of Speech Perception Based on Psychoacoustic Approach,'' in Abstracts of the 10th International Congress of Phonetic Sciences (ICPhS'83), p. 490, Utrecht, The Netherlands, August 1-6, 1983.
  • Karjalainen, M., ''Objective Measurement of Distortion in Speech Signals by Computational Models of Speech Perception,'' in Proceedings of the 11th International Congress on Acoustics (ICA'83), vol. 4, pp. 141-144, Paris, France, 1983.

Top of this page

Other Publications (4)
  • Karjalainen, M., ''Puheenkäsittelytekniikka,'' in Nykyaikaiset elektroniikan rakenneosat, Tampere University of Technology, Tampere, 1983. 16 pages.
  • Karjalainen, M., ''Puhesynteesin nykyvaihe,'' Elektroniikka ja Automaatio, vol. 1, no. 20, pp. 27-29, 1983.
  • Karjalainen, M., ''Signaaliprosessorien kehitystuki (NEC uPD 7720),'' in Signaaliprosessorit ja niiden käyttö, INSKO, Helsinki, 1983. 9 pages.
  • Karjalainen, M., ''Signaaliprosessorien käyttö puhesynteesissä,'' in Signaaliprosessorit ja niiden käyttö, INSKO, Helsinki, 1983. 12 pages.

Top of this page

Total: 6  

esittely | introduction | contact info | teaching | research | publications | current news | demonstrations | software | links | feedback | intranet | finder

 

http://www.acoustics.hut.fi/publications/1983.html
Modified: 06.05.2002
< Feedback >

<< home