TKK Akustiikan Laboratorio, Julkaisut vuodelta 1984 /
HUT Acoustics Laboratory, Publications for the Year 1984

Tällä sivulla luetellaan Teknillisen korkeakoulun Akustiikan ja äänenkäsittelytekniikan laboratorion kansainväliset lehtiartikkelit ja konferenssijulkaisut sekä muut julkaisut vuodelta 1984. Eri vuosien julkaisut ovat erillisillä sivuilla.

This page lists the international journal and conference papers and other publications of the Laboratory of Acoustics and Audio Signal Processing of Helsinki University of Technology for the year 1984. Publications for different years are listed elsewhere.

| International Journal Papers | International Conference Papers | Other Publications |

International Journal Papers (0)
 

Top of this page

International Conference Papers (3)
  • Karjalainen, M., ''Auditory Spectrum Analysis with an Application to Sound Quality Measurements,'' in Proceedings of the Symposium on Computational Models of Hearing and Vision, Tallinn, Estonia, USSR, 1984.
  • Karjalainen, M., ''Sound Quality Measurements of Audio Systems Based on Models of Auditory Perception,'' in Proceedings of the IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP'84), San Diego, California, USA, 1984.
  • Koljonen, J., and Karjalainen, M., ''Use of Computational Psychoacoustical Models in Speech Processing: Coding and Objective Performance Evaluation,'' in Proceedings of the IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP'84), pp. 1.9.1.--1.9.4, San Diego, California, USA, 1984.

Top of this page

Other Publications (6)
  • Karjalainen, M., Laine, U. & Koljonen, J.. Puheenkäsittelyraportti 31.5.1984: Katsaus puheenkäsittelytekniikkaan USA:n matkan valossa. Technical Report Helsinki University of Technology, Acoustics Laboratory. Espoo, Finland, 1984.
  • Karjalainen, M., ''Auditiivisten mallien käyttö äänenlaadun mittauksessa,'' in Akustiikkapäivä-84 moniste, Helsinki, Finland, 1984.
  • Karjalainen, M., ''Kokemuksia auditiivisen spektrinanalyysin käytöstä,'' in Fonetiikan päivien esitelmämoniste, Joensuun yliopisto, Joensuu, Finland, 1984.
  • Karjalainen, M., ''LISP-mikrotietokone ja -tulkki MC6809-prosessoria käyttäen,'' in STeP-84 tekoälypäivien esitelmämoniste, pp. 102-113, Helsinki, 1984.
  • Karjalainen, M., ''Puheentunnistus ja sen käyttö puhesynteesin kanssa,'' in Puheen ja kuvan synteettinen teko, INSKO, Helsinki, 1984.
  • Karjalainen, M., ''Puhesynteesi,'' in Puheen ja kuvan synteettinen teko, INSKO, Helsinki, 1984.

Top of this page

Total: 9  

esittely | introduction | contact info | teaching | research | publications | current news | demonstrations | software | links | feedback | intranet | finder

 

http://www.acoustics.hut.fi/publications/1984.html
Modified: 06.05.2002
< Feedback >

<< home