TKK Akustiikan Laboratorio, Julkaisut vuodelta 1987 /
HUT Acoustics Laboratory, Publications for the Year 1987

Tällä sivulla luetellaan Teknillisen korkeakoulun Akustiikan ja äänenkäsittelytekniikan laboratorion kansainväliset lehtiartikkelit ja konferenssijulkaisut sekä muut julkaisut vuodelta 1987. Eri vuosien julkaisut ovat erillisillä sivuilla.

This page lists the international journal and conference papers and other publications of the Laboratory of Acoustics and Audio Signal Processing of Helsinki University of Technology for the year 1987. Publications for different years are listed elsewhere.

| International Journal Papers | International Conference Papers | Other Publications |

International Journal Papers (0)
 

Top of this page

International Conference Papers (7)
  • Altosaar, T., and Karjalainen, M., ''An Event-Based Approach to Auditory Modeling of Speech Perception,'' in Proceedings of the 11th International Congress of Phonetic Sciences (ICPhS'87), vol. 1, pp. 60-63, Tallinn, Estonia, USSR, August 1-7, 1987.
  • Helle, S., and Karjalainen, M., ''Perception and Measurement of Distortion in Speech Signals - An Auditory Modelling Approach,'' in Proceedings of the 11th International Congress of Phonetic Sciences (ICPhS'87), vol. 1, pp. 64-67, Tallinn, Estonia, USSR, August 1-7, 1987.
  • Karjalainen, M., ''Auditory Models for Speech Processing,'' in Proceedings of the 11th International Congress of Phonetic Sciences (ICPhS'87), vol. 2, pp. 11-20, Tallinn, Estonia, USSR, August 1-7, 1987. Invited paper.
  • Karjalainen, M., ''Object-Oriented Signal Processing Systems,'' in Proceedings of the 4th International Conference on Artificial Intelligence and Information-Control Systems of Robots, Bratislava, 1987.
  • Laine, U. K., and Vilkman, E., ''Acoustic-Mechanical Feedback in Vocal Source-Tract Interaction,'' in Proceedings of the 11th International Congress of Phonetic Sciences (ICPhS'87), vol. 5, pp. 19-22, Tallinn, Estonia, USSR, August 1-7, 1987.
  • Lukaszewicz, K., and Karjalainen, M., ''Microphonemic Method of Speech Synthesis,'' in Proceedings of the IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP'87), Dallas, Texas, USA, 1987.
  • Lukaszewicz, K., and Karjalainen, M., ''Microphonemics - High Quality Speech Synthesis by Waveform Concatenation,'' in Proceedings of the 11th International Congress of Phonetic Sciences (ICPhS'87), vol. 6, pp. 48-51, Tallinn, Estonia, USSR, August 1-7, 1987.

Top of this page

Other Publications (1)
  • Karjalainen, M., and Lukaszewicz, K., ''Puheen sääntösynteesi mikrofoneemisella menetelmällä,'' in Fonetiikan päivien esitelmämoniste, Jyväskylä, Finland, 1987.

Top of this page

Total: 8  

esittely | introduction | contact info | teaching | research | publications | current news | demonstrations | software | links | feedback | intranet | finder

 

http://www.acoustics.hut.fi/publications/1987.html
Modified: 02.05.2002
< Feedback >

<< home