TKK Akustiikan Laboratorio, Julkaisut vuodelta 1995 /
HUT Acoustics Laboratory, Publications for the Year 1995

Tällä sivulla luetellaan Teknillisen korkeakoulun Akustiikan ja äänenkäsittelytekniikan laboratorion kansainväliset lehtiartikkelit ja konferenssijulkaisut sekä muut julkaisut vuodelta 1995. Eri vuosien julkaisut ovat erillisillä sivuilla.

This page lists the international journal and conference papers and other publications of the Laboratory of Acoustics and Audio Signal Processing of Helsinki University of Technology for the year 1995. Publications for different years are listed elsewhere.

| International Journal Papers | International Conference Papers | Other Publications |

International Journal Papers (3)

Top of this page

International Conference Papers (16)

Top of this page

Other Publications (10)
  • Boda, P. P., ''An Algorithm for Extracting Pitch from Noise Corrupted Speech,'' in Proceedings of the 1995 Finnish Signal Processing Symposium (FINSIG'95), pp. 6-10, Espoo, Finland, June 2, 1995. This paper received the Best Paper Award!
  • Huopaniemi, J., ''Binauraalinen teknologia,'' in Proceedings of Akustiikkapäivät 1995, pp. 99-104, Tampere, Finland, October 25-26, 1995.
  • Huopaniemi, J., ''Real-Time Binaural Room Simulation,'' in Proceedings of the 1995 Finnish Signal Processing Symposium (FINSIG'95), pp. 11-15, Espoo, Finland, June 2, 1995.
  • Karjalainen, M., and Välimäki, V., ''Tietokone uudistaa soittimen,'' Tiede 2000, vol. 15, no. 6, pp. 29-31, September 1995.
  • Rahkila, M., and Karjalainen, M., ''Computer Based Education with the QuickSig DSP Environment,'' in Proceedings of the 1995 Finnish Signal Processing Symposium (FINSIG'95), pp. 123-127, Espoo, Finland, June 2, 1995.
  • Välimäki, V., Hernoux, B., Karjalainen, M., and Huopaniemi, J., ''Measurement and Analysis of Acoustic Tubes Using Signal Processing Techniques,'' in Proceedings of the 1995 Finnish Signal Processing Symposium (FINSIG'95), pp. 16-20, Espoo, Finland, June 2, 1995.
  • Välimäki, V., Karjalainen, M., and Huopaniemi, J., ''Kanteleen ja muiden kielisoittimien jäljittely tietokoneen avulla,'' Musiikin suunta, vol. 17, no. 2, pp. 50-68, September 1995.
  • Välimäki, V., and Karjalainen, M., ''Puhallinsoittimien akustiset mittaukset ja mallintaminen,,'' in Proceedings of Akustiikkapäivät 1995, pp. 75-80, Tampere, Finland, October 25-26, 1995.
  • Välimäki, V., Laakso, T. I., and Mackenzie, J., ''Time-Varying Fractional Delay Filters,'' in Proceedings of the 1995 Finnish Signal Processing Symposium (FINSIG'95), pp. 118-122, Espoo, Finland, June 2, 1995.
  • Välimäki, V., ''Soitinmallinnus - fysikaalinen lähestymistapa soittimien tutkimukseen ja äänisynteesiin,'' Musiikin suunta, vol. 17, no. 2, pp. 38-49, September 1995.

Top of this page

Total: 29  

esittely | introduction | contact info | teaching | research | publications | current news | demonstrations | software | links | feedback | intranet | finder

 

http://www.acoustics.hut.fi/publications/1995.html
Modified: 31.05.2004
< Feedback >

<< home