TKK Akustiikan Laboratorio, Julkaisut vuodelta 1997 /
HUT Acoustics Laboratory, Publications for the Year 1997

Tällä sivulla luetellaan Teknillisen korkeakoulun Akustiikan ja äänenkäsittelytekniikan laboratorion kansainväliset lehtiartikkelit ja konferenssijulkaisut sekä muut julkaisut vuodelta 1997. Eri vuosien julkaisut ovat erillisillä sivuilla.

This page lists the international journal and conference papers and other publications of the Laboratory of Acoustics and Audio Signal Processing of Helsinki University of Technology for the year 1997. Publications for different years are listed elsewhere.

| International Journal Papers | International Conference Papers | Other Publications |

International Journal Papers (5)

Top of this page

International Conference Papers (27)

Top of this page

Other Publications (12)

Top of this page

Total: 44  

esittely | introduction | contact info | teaching | research | publications | current news | demonstrations | software | links | feedback | intranet | finder

 

http://www.acoustics.hut.fi/publications/1997.html
Modified: 26.03.2002
< Feedback >

<< home