TKK Akustiikan Laboratorio, Julkaisut vuodelta 2002 /
HUT Acoustics Laboratory, Publications for the Year 2002

Tällä sivulla luetellaan Teknillisen korkeakoulun Akustiikan ja äänenkäsittelytekniikan laboratorion kansainväliset lehtiartikkelit ja konferenssijulkaisut sekä muut julkaisut vuodelta 2002. Eri vuosien julkaisut ovat erillisillä sivuilla.

This page lists the international journal and conference papers and other publications of the Laboratory of Acoustics and Audio Signal Processing of Helsinki University of Technology for the year 2002. Publications for different years are listed elsewhere.

| International Journal Papers | International Conference Papers | Other Publications |
<< Previous year 2001 | Next year 2003 >>

International Journal Papers (18)

Top of this page

International Conference Papers (41)

Top of this page

Other Publications (6)

Top of this page

Total: 65  

esittely | introduction | contact info | teaching | research | publications | current news | demonstrations | software | links | feedback | intranet | finder

 

http://www.acoustics.hut.fi/publications/2002.html
Modified: 27.01.2006
< Feedback >

<< home