TKK Akustiikan Laboratorio, Julkaisut vuodelta 1994 /
TKK Acoustics Laboratory, Publications for the Year 1994

Tällä sivulla luetellaan Teknillisen korkeakoulun Akustiikan ja äänenkäsittelytekniikan laboratorion kansainväliset lehtiartikkelit ja konferenssijulkaisut sekä muut julkaisut vuodelta 1994. Eri vuosien julkaisut ovat erillisillä sivuilla.

This page lists the international journal and conference papers and other publications of the Laboratory of Acoustics and Audio Signal Processing of Helsinki University of Technology for the year 1994. Publications for different years are listed elsewhere.

| International Journal Papers | International Conference Papers | Other Publications |
<< Previous year 1993 | Next year 1995 >>

International Journal Papers (0)

Top of this page

International Conference Papers (13)

Top of this page

Other Publications (7)
  • Alku, P., and Vilkman, E., ''Kaistaleveyden vaikutus glottis-herätteen käänteissuodatuksessa,'' in Proceedings of XVIII Fonetiikan päivät - Papers from the 18th Meeting of Finnish Phoneticians, pp. 45-54, Tampere, Finland, September 2-3, 1994. Publications of the Department of Finnish Language and General Linguistics, no. 18, University of Tampere, Tampere, Finland, November 1995.
  • Altosaar, T., Karjalainen, M., and Vainio, M., ''Experiments with an Object-Oriented Database for Finnish: Development and Analyses,'' in Proceedings of XVIII Fonetiikan päivät - Papers from the 18th Meeting of Finnish Phoneticians, pp. 7-20, Tampere, Finland, September 2-3, 1994. Publications of the Department of Finnish Language and General Linguistics, no. 18, University of Tampere, Tampere, Finland, November 1995.
  • Boda, P., and Vass, G., ''Neural Networks and Fuzzy Systems in Speech Processing: Applications to Voiced/Unvoiced Decision,'' in Proceedings of the Conference on Artificial Intelligence Research in Finland, pp. 47-54, Turku, Finland, August 29-31, 1994.
  • Jungmann, Thomas. Theoretical and Practical Studies on the Behaviour of Electric Guitar Pick-Ups. Diploma Thesis Fachhochschule Kempten, Department of Electrical Engineering., 1994.
  • Karjalainen, M., and Välimäki, V., ''Computers as musical instruments,'' Polysteekki (Bulletin of Helsinki University of Technology), no. 6, pp. 2-3, 1994.
  • Välimäki, V., and Karjalainen, M., ''Uusia menetelmiä ääniväylän mallintamiseen,'' in Proceedings of XVIII Fonetiikan päivät - Papers from the 18th Meeting of Finnish Phoneticians, pp. 29-44, Tampere, Finland, September 2-3, 1994. Publications of the Department of Finnish Language and General Linguistics, no. 18, University of Tampere, Tampere, Finland, November 1995.
  • Välimäki, V., ''New Structures for Fractional Delay Filtering,'' in Proceedings of the 1st Tampere University of Technology Symposium on Signal Processing, pp. 104-107, Tampere, Finland, May 20, 1994.

Top of this page

Total: 20  

esittely | introduction | contact info | teaching | research | publications | current news | demonstrations | software | links | feedback | intranet | finder

 

http://www.acoustics.hut.fi/publications/1994.html
Modified: 04.09.2006
< Feedback >

<< home