Signaalinkäsittelytekniikan laboratorio
Digitaalitekniikan perusteet

Luennot
 Sivukartta  
Sanasto
Laskuharjoitukset


Analogia-digitaalimuunnos

Analoginen signaali ( analoginen signaali ) muunnetaan digitaaliseksi (koodiksi, joka voidaan esittää esim. kahden jännitetason muutoksina.
Vaikkapa: 1011001 ~ digitaalinen signaali ).

AD-muunnos sisältää neljä vaihetta:

  1. Suodatus: Analogisesta signaalista suodatetaan pois suurtaajuiset häiriöt, jotka kuvassa näkyvät piikkeinä. (Suodatuksesta ja suodattimista puhutaan enemmän kursseissa Ele 2, signaalit ja järjestelmät jne..)
  2. Näytteistys: signaalista otetaan määrävälein näytteitä. Esim 1 ms välein, jolloin katsotaan mikä arvo signaalilla juuri silloin on.
  3. Kvantisointi: näytteet kvantisoidaan eli pyöristetään vastaamaan lähintä taulukoitua arvoa. Esim 2,7 V --> 3 V
  4. Koodaus: saadut näytearvot koodataan tallennusta tai siirtoa varten sopivaan muotoon. Esim arvoa 3 V vastaa koodi 011 (tässä esimerkissä)

Lisätietoja:


Tämän sivun sisällöstä vastaa aura@wooster.hut.fi
URL: http://signal.hut.fi/digis/luento1/admuunnos.html
Sivua on viimeksi päivitetty 04.08.2003.