Signaalinkäsittelytekniikan laboratorio
Digitaalitekniikan perusteet

Luennot
 Sivukartta  
Sanasto
Laskuharjoitukset


Digitaalitekniikan historiaa (hyvin lyhyesti, yleissivistystä varten)

Mekaanisen laskentatekniikan kausi

 • Noin vuosituhannelta 3000 eaa aina nykypäiviin saakka käytössä on ollut helmitaulu (eli abacus).
 • 800-luvulla (jaa) Al-Khuwarizmi, bagdadilainen aikansa suurin matemaatikko, kehitti tunnetulle 9-alkioiselle lukujärjestelmälle yhteenlasku-, vähennys-, kerto- ja jakolaskuoperaatiot. (Huomattakoon, että samainen sivistys levisi Eurooppaan vasta 1200 -luvulla, kun Khuwarizmin kirjoituksia alettiin julkaista meillä päin.)
 • 1600 -luvulla kehiteltiin ensimmäisiä mekaanisen laskimen prototyyppejä, nämä jäivät kukin tosin vain tekijänsä käyttöön ja suhteellisen epälutoettavia. (mm. Pascal, Schickard, Leibniz)
 • 1800-luvulla saatiin markkinoille ensimmäiset kaupalliset mekaaniset laskukoneet
 • 1800-luvulla Charles Babbage kehitti tietokoneen esiäidin: koneen, joka osasi suorittaa lukuisia yksinkertaisia laskutoimituksia peräjälkeen virheettä.
Tietokoneiden aikakausi
 • Sähkömekaaniset eli reletietokoneet
  - Ensimmäinen Bellin laboratoriossa USA:ssa vuonna 1939, kiinteäohjelmainen relelaskukone. Hallitsi neljä aritmeettista operaatiota (+ - * : )
 • Puolijohdetietokoneet 1956-63
  - Transistori keksittiin jo vuonna 1948 (John Baden, Walter Brattain, William Shockley)
  - Ensimmäinen transistoritietokone Tx-0 vuonna 1956 (Massahusetts Institute of Technology)
  - Ensimmäinen sukupolvi ohjelmointikieliä, kääntäjiä jne..
 • Mikropiireihin (IC, integrated Circuit) perustuvat tietokoneet 1964-71
  - Mikropiiri keksittiin vuonna 1959 (Jack Kilby, Texas Instruments)
  - Teknologinen vallankumous mikropiirien ja printattavien piirilevyjen osalta
  - Kehittyneitä sovelluksia, monisuoritteisia (multitasking) operaatiosysteemejä, ohjelmakirjastoja
  - Intelin ensimmäinen mikroprosessori Intel 4004 markkinoille vuonna 71
 • Neljännen sukupolven tietokoneet 1971-
  - Integroidut piirit (IC: Integrated Circuits) laajenevat (LSI: Large Scale Integrated Circuits, VLSI: Very Large Scaled Integrated Circuits,). Nykyään yhdellä chipillä voi olla miljoonia komponentteja
  - Tietoliikennetekniikan kehitys mahdollistaa monelle koneelle hajautetut prosessit
 • Viides sukupolvi 1980-
  - Keinoälyn kehittäminen laitteistoon (puheen- ja hahmontunnistus jne..) - koneita myös kotikäyttöön
 • 2000- - Multimedian aikakautta, ohjelmoitavat piirielementit kasvaneet laskentatehoiltaan valtaviksi
  - CPLD (Complex Programmable Logic Device) ja FPGA (Field-Programmable Gate Array) johtavat ohjelmoitavat piirityypit digitaalitekniikassa.
  - Digitaaliteknisen suunnittelun pääalat: FPGA, ASIC (Application Specific Integrated Circuit)- ja SOC (System on Chip).

Lisätietoja:


Tämän sivun sisällöstä vastaa aura@wooster.hut.fi
URL: http://signal.hut.fi/digis/luento1/historia
Sivua on viimeksi päivitetty 12.09.2002.