Signaalinkäsittelytekniikan laboratorio
Digitaalitekniikan perusteet

Luennot
 Sivukartta  
Sanasto
Laskuharjoitukset


Tiedon tallennus ja siirto

Jotta tiedolla olisi käyttöä, täytyy sitä voida tarvittaessa tallentaa, toistaa tai siirtää. Dataa voidaan tallentaa, toistaa ja siirtää niin analogisena kuin digitaalisena. Yleensä dataa täytyy muokata tai muuntaa sopivampaan muotoon ennen muita toimenpiteitä.

Tieto vääristyy ja kadottaa pienen osan informaatiostaan aina, kun sitä muokataan. Erilaisia vääristymiä ovat esimerkiksi särö, kohina ja impulssihäiriöt. Tällöin tiedon tarkkuus huononee ja voi syntyä virheinformaatiota.

Tallennus

Tieto saadaan tietolähteestä, jonka jälkeen se muutetaan sopivaksi signaaliksi tallennusta varten. Talletettaessa tietoa tietovälineelle sitä vielä muokataan sopivampaan muotoon. Toistettaessa tieto puretaan tietovälineeltä, minkä jälkeen se muokataan ja muunnetaan takaisin käyttäjälle sopivaan muotoon.
Esimerkki tiedon tallennuksesta

Siirto

Tiedon siirto on pitkälti vastaava sen tallennuksen kanssa:
Tieto saadaan tietolähteeltä, muutetaan sopivaksi signaaliksi, muokataan ja lähetetään siirtotielle. Siirtotien varrella signaalia tarvittaessa vahvistetaan ja toistetaan. Siirtotien toisessa päässä signaali muokataan ja muunnetaan takaisin alkuperäiseen muotoonsa.
Esimerkki tiedon siirrosta

Signaalin käsite

Signaali on datan fysikaalinen (käytännössä usein sähköinen) olomuoto, jonka avulla dataa siirretään paikasta toiseen.

Lisätietoja:


Tämän sivun sisällöstä vastaa aura@wooster.hut.fi
URL: http://signal.hut.fi/digis/luento1/siirto.html
Sivua on viimeksi päivitetty 30.08.2002.