Signaalinkäsittelytekniikan laboratorio
Digitaalitekniikan perusteet

Luennot
 Sivukartta  
Sanasto
Laskuharjoitukset


Digitaalisysteemi

Kurssilla pyritään antamaan valmiudet yksinkertaisten digitaalilaitteiden ymmärtämiseen ja suunnitteluun. Suuremman mittakaavan digitaalisuunnittelun tuotteita ovat esimerkiksi tietokoneet ja niihin liitettävät lisäkortit, 'hardware'. Arkielämän tuotteista digitaalipiirejä voi löytää lähes kaikkialta: kännyköistä, videoista, pesukoneista, CD / minidisc soittimista, autoista, lentokoneista jne.. Lista on loppumaton.

Perinteisen jaon mukaan digitaalisysteemejä on kahdenlaisia:

  • koneiden toimintaa ohjaavia (automaatiota)
  • laskusuorituksia suorittavia

Digitaalisysteemille ominaista on, että se toimii binäärilogiikalla. Binäärilogiikka tarkoittaa logiikan muotoa, jossa kaikki laskutoimitukset suoritetaan 2-kantajärjestelmässä. Tällöin pienin käytetty tiedon yksikkö on bitti. Yhdellä bitillä on kaksi mahdollista tilaa, 0 (epätosi) ja 1 (tosi). Nämä tilat esitetän usein jännitteinä. Bitin arvo 1 voi vastataa esimerkiksi jännitettä 5 volttia ja tila 0 jännitettä 0 volttia. Jännitteitä kutsutaan loogisiksi signaaleiksi.

Koska yleensä tarvitaan enemmän kuin kaksi vaihtoehtoa, yhdistetään monta bittiä peräkkäin ja annetaan näille jonona uusi merkitys. Sanotaan, että tieto esitetään koodattuna.

Signaaleja voidaan kuvata numeroarvoilla, jännitteillä sekä toisinaan myös kytkimillä. Näiden välinen analogia voi toimia esimerkiksi seuraavasti:
Looginen arvolooginen jännitekytkin
False (=epätosi) 00 Vauki
True(=tosi) 15 Vkiinni

Logiikan toteutus on aina sovittu - tapauskohtaisesti tai standardien mukaan. ( Se ei ole mikään fysikaalinen totuus.) Edelläkuvattu analogia pohjautuu positiiviseen logiikkaan. Vastaavasti negatiivisessa logiikassa korkeampi jännitetaso vastaisi loogista arvoa 0 (epätosi) ja matalampi jännitetaso loogista arvoa 1 (tosi).

Lisätietoja:


Tämän sivun sisällöstä vastaa aura@wooster.hut.fi
URL: http://signal.hut.fi/digis/luento1/digitaalisysteemi.html
Sivua on viimeksi päivitetty 04.08.2003.