FONETIIKAN PÄIVÄT 2002, ABSTRAKTIT


ABSTRAKTIT

    Alla on Fonetiikan Päiville lähetetyt esitelmien abstraktit. Voit lukea abstraktit otsikon alla olevien linkkien takaa. Abstraktit eivät ole missään erityisessä järjestyksessä. Abstraktien ulkoasu voi hieman vaihdella riippuen selaimestasi. Tarkempaa aikataulua esitelmien ajankohdista ei ole vielä päätetty.

    Esitelmien pitäjille: Jos tiedätte jo etukäteen, että jokin ajankohta ei sovi teille, niin ilmoittakaa siitä meille osoitteeseen fp2002@acoustics.hut.fi, niin voimme aikataulua suunnitellessamme ottaa toiveenne huomioon.


Esitelmien abstraktit Fonetiikan Päiville
Viivaspektripareihin pohjautuva stabiili AR-malli puheen spektrimallinnukseen
html / pdf
Tom Bäckström, Paavo Alku
Erottelevien piirteiden vaikutus vokaalien erotteluun tietoisella ja esitietoisella tasolla
html / doc
J. Savela, T. Kleimola, L. Mäkelä, J.J. Tuomainen, O. Aaltonen
Keston prosessointitarkkuus vaihtelee eri vokaaleilla suomea toisena kielenä puhuvilla
html / doc
Sari Nenonen, Anna Shestakova, Minna Huotilainen, Risto Näätänen
Emootioiden automaattinen tunnistaminen puhutussa suomessa
html
Juhani Toivanen, Tapio Seppänen, Eero Väyrynen,
"Box"-leikkauksen vaikutukset puheeseen:
akustinen tutkimus suomen vokaaleista
html / doc
Juha-Pertti Laaksonen, Kimmo Vähätalo, Henna Tamminen, Risto-Pekka Happonen, Olli Aaltonen
Puhujaprofiilin kehittäminen
html
Antti Iivonen, Kirsi Harinen, Mari Horppila, Leena Keinänen, Hanna Liisanantti, Einar Meister, Leena Perälä, Launo Tuuri & Liisa Vilhunen
Turku Vowel Test
html / pdf
Ilkka Raimo, Janne Savela, Olli Aaltonen
Puhujan pragmaattisen temporaalisen äänialan visualisointimenetelmä ja -ohjelmisto
html
Antti Iivonen, Tapio Seppänen, Kai Noponen, Juhani Toivanen
Suomen lausepainon havaitsemisesta: alustavia kokeellisia tuloksia
html
Martti Vainio, Juhani Järvikivi, Stefan Werner
Prosodisen luonnollisuuden vaikutus segmentaalisen hyväksyttävyyteen synteettisessä puheessa
html
Martti Vainio, Juhani Järvikivi, Stefan Werner, Nicholas Volk, Jarmo Välikangas
Venäjän "NU" ja "VOT"-partikkelien prosodisista piirteistä
html
Anne Kuosmanen
The Effect of Compression in Speech Analysis
html / doc
Päivikki Eskelinen-Rönkä, Tuija Niemi-Laitinen
Suomen [y] / [i] ja [y:] / [i:] -vokaalien tuotto havaintokokeiden tulosten valossa
html / doc
Osmo Eerola, Juha-Pertti Laaksonen, Janne Savela, Olli Aaltonen
Keston vaikutus suomen [y] / [i] -vokaalijatkumon kategorisointiin ja [i]-vokaalin prototyypin havaitsemiseen
html / doc
Osmo Eerola, Janne Savela, Juha-Pertti Laaksonen, Olli Aaltonen
Äänteiden esitietoinen havaitseminen: Vieraan kielen oppiminen vaikuttaa äidinkielen ja opittavan kielen vokaalien prosessointiin
html
Maija S. Peltola, Teija Kujala, Jyrki Tuomainen, Maria Ek, Olli Aaltonen, Risto Näätänen
Tekstin rikastaminen suomenkielistä puhesynteesiä varten
html
Nicholas Volk, Martti Vainio, Stefan Werner, Juhani Järvikivi & Jarmo Välikangas, Antti Suni, Janos Honkonen
Kielikylvyn vaikutus äidinkielen ja vieraan kielen vokaalien havaitsemiseen
html
Maija S. Peltola, Outi Pikkanen, Mira Mäkinen, Maria Ek, Olli Aaltonen
Optinen fonetiikka tutkimuskohteena
html
Stina Ojala
Estonian SpeechDat: a project in progress
html / doc
E. Meister, J. Lasn, L. Meister
Äännemallien vertailua jatkuvassa suuren sanaston puheentunnistuksessa
html
Vesa Siivola, Teemu Hirsimäki, Mikko Kurimo
Suomen sanapainon kestovihjeistä
html
Kari Suomi, Riikka Ylitalo
Comparison of Different Segmentation Methods used for Semi-Automatic Labeling
html
Matti Karjalainen, Toomas Altosaar
Modelling the Estonian general questions with the kas-particle
html
Krista Kerge, Meelis Mihkla, Hille Pajupuu
Puheen ymmärrettävyys ilmailun radiopuhelinviestinnässä
html
Päivikki Eskelinen-Rönkä
Paino dynaamisena parametrina puherytmin oskillaattorimallissa
html
Michael O'Dell, Tommi Nieminen
A Cross-Linguistic Study of /h/
html / doc
Toshiko Isei-Jaakkola
Puheenvuorojen jakaantumiseen liittyviä prosodisia piirteitä suomenkielisissä dialogeissa
html
Hanna Anttila, Mietta Lennes
Prosodic cues of non-native accent: a pilot study of Finnish read by Estonians
html
Einar Meister, Antti Iivonen
The perception of vowel-quality of the Võru dialect
pdf / doc + font file
Pire Teras
Modeling Intonational Declination in Estonian
html / doc
Eva Liina Asu